Karavan 2011:2

Redaktörens presentation av nummer 2/11

När de unga blev de gamlas förebilder
Mitt i vintern blommade oväntat upproren i Nordafrika. I denna tid av revolt fick vi en sådan lust att se efter vad som händer inom den unga arabiska litteraturen och ägnar därför en stor del av numret åt de nya rösterna.

Detta tema hade inte kunnat göras utan Jonathan Morén och Marie Anell, som båda beredvilligt och generöst ställt sin tid till förfogande för att efterspana de nya arabiska rösterna.
De har läst, intervjuat, skrivit bakgrundsartiklar och översatt. Jonathan har funnit egyptiska pärlor av olika slag och Marie reste till Libanon för att på plats få möta flera författare. För det tycks som så, att den gamla sanningen om att Kairo är en prosans arabiska huvudstad och Beirut poesins håller i sig än i dessa dagar.

Det finns egentligen inte något sammanhållande epitet att sätta framför den nya författargenerationen, den går inte att etikettera på det viset. Kanske att de unga mest av allt hävdar sin rätt att få vara olika sinsemellan och även att få motsäga sig, vara tvetydig. Samtidigt är de öppna för att diskutera politik och samhällsfrågor.

Det fantastiska verkar spela en större roll än tidigare och det finns en närhet till populärkulturen. Internet är förstås viktigt på många sätt, och förutom att nå ut går det lättare att komma undan klåfingriga censorer. Här i numret möter du tre egyptiska prosaister: Mansoura Ez Eldin, Ahmad al-Aidy och Nael Eltoukhy. Från Libanon presenteras poeten Nazem el Sayed samt författarinnorna Joumana Haddad och Hala Kawtharani. Paul Chaoul, en av Libanons mest respekterade intellektuella, är mycket kritisk mot sin egen generation och hälsar de ungas förändringsvilja med stor glädje: "Jag kan inte säga att det är vi som är fäder till den nya generationen. De är våra fäder. (...) Det är de som har lärt oss oskuld, mod och patriotism."

Hur ska det gå med de fortsatta upproren? Medan vi med oro och förskräckelse lyssnar till nyhetssändningarna från den galna repressionens diktaturer lyser samtidigt i oss bilderna från Tahrirtorget i början av året.

Omslag