Nasrin Siege

* 1950 i Teheran

Nasrin Siege föddes i Teheran 1950 och är uppvuxen i Tyskland. Hon har studerat psykologi och arbetat som psykoterapeut. Med sin man och deras två barn har hon bott i Tanzania, Zambia och Madagaskar. Idag bor hon i Etiopien. Sedan mer än 20 år tillbaka har hon engagerat sig för afrikanska barns villkor och skrivit om deras vardag i många barn- och ungdomsböcker. Tillsammans med vänner har hon grundat Verein für Afrika e.V. - www.hilfefuerafrika.de - en förening som stödjer olika hjälpprojekt för barn i Afrika, bland annat för gatubarn.

[Förlagsinformation]

Bibliografi – böcker

Hjulet 2012; övers. Ulla Forsén
Emanuel och Bilali lever på gatan. När de vaknar på morgonen är de mycket hungriga. Ett vrålande lejon -i deras mage - jagar dem dagen lång på gatorna så att de kan tjäna ihop till bröd och te. [...