Nguyen Huy Thiep

* 1950 † 20 mars 2021

Nguyen Huy Thiep föddes 1950 i utkanterna av Hanoi, men tillbringade sina första år på landsbygden, där hans mor försörjde sig och sonen som lantarbeterska. Han utbildade sig så småningom till historielärare och blev 1970 anställd vid en skola i Tay Bac-provinsen, en isolerad bergstrakt i landets nordligaste del. Det var där han började skriva, men också lära sig måleri och skulptur.

Numera lever Thiep med sin familj i sitt gamla föräldrahem i Hanoi. Nguyen Huy Thieps debut tövädersåret 1987 hade en enorm genomslagskraft. Han betraktas sedan dess, och i synnerhet efter publiceringen av novellen Generalen drar sig tillbaka, som den främste i den nya vietnamesiska författargenerationen. Thieps verk omfattar förutom ett stort antal noveller också några teaterpjäser. Flera av hans noveller har filmatiserats. Han är översatt till många språk. På svenska finns samlingen Skogens salt (Tranan, 2001).

Karin Lidén

Bibliografi – böcker

Med ett språk, som är en blandning av en realism och närmast sagoliknande inslag, skildrar vietnamesen Thiêp ett land och dess folk, både i stort och smått. Han r...
I Skogens salt rör sig författaren fritt mellan det magiska och det realistiska. Vi möter i de tio novellerna bland andra generalen som drar sig tillbaka och blir grymt besviken,...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.