Person 2011-04-04 Sydafrika
Mhlobo Jadezweni undervisar i språket Xhosa och dess litteratur vid Stellenbosch University. Han har även arbetat som lärare vid olika skolor i Sydafrika. [Förlagsinformation]
Person 2011-04-05 1919–2017 Sydafrika
Peter Abrahams föddes i slumområdet Vrededorp i Johannesburg. Hans skolgång var sporadisk. Vid nitton års ålder mönstrar han på en lastångare och hamnar så småningom i London, där han b...
Person 2011-04-05 1915–2006 Sydafrika
Hilda Bernstein föddes i London, men utvandrade till Sydafrika 1933. Hon gick tidigt med i det sydafrikanska kommunistpartiet och satt som dess representant i Johannesburgs stadsfullmäktige under tre år. Efter att ha varit engagerad...
Person 2011-04-05 1939– Sydafrika
Breyten Breytenbach föddes i en bondefamilj i Bonnievale i Kapprovinsen. Efter att tillsammans med André Brink ha startat den litterära rörelsen sestigers (sextitalisterna), hoppade han av universitetsstudierna. Vid tjugo...
Person 2011-04-05 1940– Sydafrika
J. M. Coetzee, av många ansedd som den främste av författarna med boerbakgrund, föddes i Kapstaden. Trots att Coetzee växte upp under en tid när afrikandernationalismen svallade, förhöll sig hans för...
Person 2011-04-05 1963– Sydafrika
Damon Galgut föddes 1963 i Pretoria, Sydafrika. Endast nitton år gammal debuterade han med romanen A sinless season (1982; Tid utan synd, 1985), en thriller som tilldrar sig på en ensligt belägen ungdomsvårdsskola i...
Person 2011-04-05 1923–2014 Sydafrika
Nadine Gordimer föddes i Springs, i Transvaals gruvdistrikt. Hennes far, sidore Gordimer, var invandrad jude från Litauen. Hennes mor, Nan Myers Gordimer, föddes i England och emigrerade med sin familj när hon var sex år....
Person 2011-04-05 1940– Sydafrika
Wessel Ebersohn arbetar inom statsförvaltningen i Sydafrika. Under apartheideran var han vid flera tillfällen utsatt för säkerhetspolisens trakasserier på grund av sina samhällskritiska skildringar. Barbro Norstr...
Person 2011-04-05 1925–1985 Sydafrika
Alex la Guma föddes i Kapstaden i det ökända slumområdet District Six, numera rivet. Hans far, Jimmy La Guma, var politiskt aktiv i det sydafrikanska kommunistpartiets centralkommitté, fackföreningskämpe och ANC...
Person 2011-04-05 Sydafrika
Pamela Jooste är född, uppvuxen och bosatt i Kapstaden. I Sydafrika har hennes böcker nått stor framgång och hon har fått en rad priser och utmärkelser.