Karavan 2012:1

Karavans vårnummer

Tema: Unga palestinska röster. Dessutom berättelser från Jemen, jakt på en försvunnen bokskatt m.m.m

Ur redaktörens förord:
"Men det intressanta är att Shiblis novell visar på en kursändring. För palestinska författare har den så kallade engagerade litteraturen varit det förhärskande uttrycket under decennier av kamp för ett eget hemland. Poesins och prosans uppgift har varit att spegla denna kamp och ingjuta hopp i folket.

I Marie Anells artikel från Ramallah skildras hur tröttheten och besvikelsen efter Osloavtalet gjorde att de palestinska författarna övergav kamplitteraturen. När befrielsen uteblev höll de gamla, hyllade symbolerna inte längre. Allt som fanns kvar var ihålig retorik. Istället för det förlorade paradiset, återvändandet och nyckeln till det gamla hemmet behövdes nya bilder, ett nytt språk. "
Läs mer på Karavans hemsida

Omslag