Karavan 2019:3

Längs diktens stigar

Höstens nummer, Karavan nr 3/2019. Möt flera författare i intervjuer och samtal:
Maja Thrane träffar Ananda Devi från Mauritius och Kholod Saghir intervjuar Nathacha Appanah, också hon en röst från Indiska Oceanens övärld som gjort avtryck. Henrik Nilsson har fört samtal på samtal med Lasse Söderberg, poetisk resenär och introduktör av ett sällsamt kreativt slag. I serien Författarfränder porträtterar poeten Iman Mohamed den sydkoreanska författarinnan Han Kang, aktuell med Den vita boken. Rabih Alameddine vänder och vrider på begreppet världslitteratur i en tänkvärd och roande essä, där han frågar sig vilka författarröster det egentligen är som får komma till tals idag.
Dessutom: dikter av en av 1900-talets stora latinamerikanska poeter, "Juana de América", nyskrivet av Khaled Alesmael med mera.

Omslag