Kajsa Pehrsson

Jag har sysslat med portugisiska sedan mitten av 1960-talet och varit bosatt och arbetat i Portugal under några år på 1970-talet (1976-79). Sedan början av 1980-talet är jag auktoriserad translator till och från portugisiska. Jag har även undervisat vid Tolk- och Översättarinstitutet och lett kursen i praktisk översättning portugisiska/svenska och svenska/portugisiska (2003-04). Som translator får man mycket varierande uppdrag, vilket innebär att jag översätter i stort sett alla sorters facktexter till och från svenska, utom möjligen teknik. Till portugisiska gör jag en snävare bedömning och under alla förhållanden arbetar jag då tillsammans med någon kollega som har portugisiska som modersmål. I början av 1980-talet översatte jag två brasilianska barnböcker (utgivna av Gidlunds förlag): Alexander och påfågeln av Lygia Bojunga (Astrid Lindgren-pristagare 2004) samt Sorgens ögon av Ana Maria Machado. Därefter blev det ett långt uppehåll i boköversättandet, eftersom jag hade heltidsarbete inom helt andra områden. Först 2005 blev det en bok igen, men denna gång från engelska, Broar mellan kulturer, utgiven av Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Boken är en språketnografisk studie av somaliska barns språksocialisation i hem och förskola. Utöver arbetet som översättare är jag verksam som konsult inom internationellt biståndssamarbete för Sida och andra organisationer.

[Presentation hämtad från Översättarcentrums webbplats]

Översatta verk – böcker

Lygia Bojunga Nunes (A Casa da Madrina, 1978)
Gidlunds 1983; övers. Kajsa Pehrsson
Alexander bor i Copacabanas slum med sin familj, men ger sig ensam iväg för att hitta sin gudmors fantastiska hus, fullt av mat och kläder som brodern brukade berätta om på...
Ana Maria Machado (De olho nas penas, 1981)
Gidlunds 1983; övers. Kajsa Pehrsson
Ett flyktingbarn söker sin identitet: född i Chile av brasilianska föräldrar på flykt, bosatt största delen av sitt unga liv i Moçambique med franskt pass. Han...