Jord av järn, himmel av koppar

Handlingen i denna roman utspelas i byn Yalak. Det är härd vinter. Bomullsplockningen under fjolåret gav så litet att byborna blev helt utblottade. Skulderna till handelsmannen i staden är ännu obetalda och man fruktar att denna skall komma och ta det lilla man behöver för att överleva.

Denna fattigdom och denna fruktan är jordmånen för bybornas föreställningsvärld. Och i samma grad som människornas materialla livsbetingelser sviktar, förändras deras tankevärld. Förhållandena gör att en av byborna heligförklaras. Därmed är man inne på kollisionskurs med byns världsliga makthavare.

Förlagsinformation

Denna bok är en fristående fortsättning på Bomullsvägen, och fortsättes av Gräset som aldrig dör