Stad av saffran : alexandrinska berättelser : roman

Romanen bygger på författarens minnen av sin barndom och ungdom i Alexandria på 30- och 40-talen. Den består av nio separata kapitel, som nära hänger samman, även om de inte fortlöper kronologiskt. Inom en symbolladdad och poetisk ram, som kommer till synes i kapitelrubrikerna och varje kapitels vilt fantastiska slut, är det en mycket konkret värld som träder fram. Författaren är i hög grad sinnlig och gör ofta detaljerade beskrivningar av såväl föremål som människor. Läsaren får följa huvudpersonen Mikael, hans familj, släktingar och vänner under en brytningstid, då staden ännu rymde stora europeiska minoriteter och engelsmännen bevarade ett påtagligt inflytande. Kharrats koptiska bakgrund kommer ofta till synes i berättelsen. Men trots att invånarna tillhör skilda religiösa och etniska grupper, framstår staden som en levande enhet.

Mikaels familj bevarar starka band med sin släkt, av vilken många kommer från södra Egypten men gjort karriärer på olika håll, och släktingar är ofta på besök. Mikael fascineras av kvinnor och blir tidigt lätt förälskad. Mycket ter sig gåtfullt för honom: grannar försvinner, nära bekanta råkar ut för socialt förfall. Döden gör sig påmind, flera gånger bland unga människor. Fadern dör tidigt och Mikael måste från femtonårsåldern tidvis ta arbete för att försörja familjen och finansiera sina egna studier. Han blir engagerad i den politiska kampen mot det engelska inflytandet och kung Faruqs auktoritära regim och måste snart se upp för att inte bli arresterad. I slutscenen stormar han och andra demonstranter en kulle försvarad av engelska soldater. Kulorna viner. Men scenen förvandlas plötsligt på ett för al-Kharrat karakteristiskt sätt till ett inferno med möjliga inslag av himmelsfärd, som inte är så lätta att reda ut men under alla förhållanden ger starka visuella och kroppsliga intryck.
Ingvar Rydberg