Världsbibliotekets Bokprovning 2014-2015

Bokprovningen från Svenska barnboksinstitutet visar att det totalt har getts ut 3158 barn- och ungdomsböcker i Sverige under 2014 och 2015. 1325 av dem är översatta verk, mer än hälften från engelskspråkig litteratur och därefter främst böcker från norden och Europa. Av dessa är endast 18 verk översatta från länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Under 2014 gavs det ut 12 stycken barn- och ungdomsböcker från dessa områden i Sverige, vilket sedan sjönk under 2015 då man endast översatte sex stycken verk.

Bland den översatta barn- och ungdomslitteraturen från Asien, Afrika och Sydamerika finns flera verk som uppmärksammats och prisats både i Sverige och i deras egna hemländer. Ett sådant exempel är den argentinska Alma-pristagaren, Isol, som 2014 kom ut med den väldigt speciella bilderboken Nocturne - Recept på drömmar där boken själv bidrar till berättandet. Även Jimmy Liaos Skogens hemligheter publicerades på svenska 2014. När den först gavs ut i Taiwan vann den pris som ”Best Children Book of the Year” och för andra året i rad har Liao nominerats till Alma-priset i Sverige. Den kinesiska bilderboken Molnfågel (2014), av författaren Gu Li och illustratören Yu Rong, har blivit utsedd till Kinas vackraste bok och i Sverige har den även blivit nominerad till Peter Pan-priset. Nyligen kom Yu Rong ut med ytterligare en bok på svenska, bilderboken Rök publicerades i början av 2016 och är ett samarbete med den väletablerade kinesiske barnboksförfattaren, Cao Wenxuan. Wenxuan finns även med bland de översatta verken från 2014 där han bidrar med den väldigt vackra boken Fjäderns resa, som skildrar en fjäders jakt på sitt ursprung.    

Trots att 18 översatta böcker kan ses som ett blygsamt antal, finns det ändå en bredd i utgivningen då de översatta titlarna döljer författare och illustratörer från 11 olika länder. Det finns dock en övervägande majoritet med böcker från Asien och det nystartade förlaget Chin Lit (startade 2014) är en bidragande faktor till detta. Chin Lit menar att Kina i förhållande till sin storlek, är underrepresenterat på den svenska bokmarknaden och förlaget fokuserar därför på att ge ut kinesisk litteratur på svenska. Under 2015 gav Chin Lit ut Jordnötsprutten av den populäre kinesiske barnboksförfattaren Wang Xiaoming och den folksaga-inspirerade bilderboken Vem ska musen gifta sig med? av Lu Feng.

Flera mindre förlag har startats upp de senaste åren och bidrar till att den översatta litteraturen ökar, t.ex. på detta är Vombat (2008), Aksum (2010), Hippo Bokförlag (2011) och Mirando (2013). Gemensamt hos dessa är en önskan om att skapa en bredare barnboksutgivning där kvalitet och mångfald inkluderas. Annars är det fortfarande förlaget Hjulet som står för den främsta utgivningen av litteratur utanför väst och det är ett av få förlag som, jämte Bokförlaget Trasten (2006), har detta som sitt primära syfte.

Trots att störst andel av de översatta barn- och ungdomsböckerna kommer från Asien, så är ändå Brasilien det land som har blivit flitigast översatt under de senaste två åren. Fyra verk från Brasilien gavs ut 2014, men även den ovan nämnda Fjäderns resa har brasiliansk inblandning genom illustratören och HC Andersen-pristagaren Roger Mello. Ett av de starkaste namnen inom den brasilianska barnboksvärlden är Ana Maria Machado och under 2014 översattes två av hennes bilderböcker: Jararaca, Perereca och Tiririca och Wow, vilket kalas!. Hon har ofta ett politiskt perspektiv vilket även blir synligt i Jararaca, Perereca och Tiririca, genom bokens miljöaspekt och genom den ganska ovanliga hjälten. Det är genom förlaget Hjulet som de flesta brasilianska barnböcker blev publicerade under dessa två år, de har även gett ut Ilan Brenman och Ionit Zilbermans bilderbok Även prinsessor pruttar (2014), som ger ett underfundigt och rätt befriande bidrag till prinsessgenren. Ytterligare en bilderbok från Brasilien är Silvana Tavanos Hur börjar allt? (2014), som publicerades genom förlaget Opal.          

Mer traditionella sagor med en nutida koppling eller tvist finns representerade från flera länder, t.ex. i samlingsboken Folksagor från Tibet (2014) av Veronica Leo och Dorje – tigern utan ränder (2014) av den indiske författaren Anshumani Ruddra och illustratörerna Gwangjo och Jung-a Park. Ruddras bilderbok uppmärksammar det traditionella berättandet som förde folk samman, samtidigt som dess politiska meddelande informerar om den utrotningshotade bengaliska tigern. I den japanska bilderboken Harguden Isopo (2015) av Hisakazu Fujimura och Yae Shitaku, härstammar berättelserna från ainu, Japans urinvånare, då den åldrade Harguden samlar sin familj för att berätta om sina tidigare äventyr.      

Afrika är den kontinent som är minst representerad i utgivningen under de senaste två åren. Den populära och produktiva sydafrikanska illustratören Jude Daly översattes 2014 med sin bilderbok Seb får en kompis. Annars finns endast ett ytterligare afrikanskt bidrag och det är den svensk/etiopiska författaren och förlagsproducenten Azeb Binega som grundade bokförlaget Aksum för att tillgängliggöra etiopisk barnlitteratur i Sverige. Hennes bilderbok Världens mamma (2014) kan också ses som en koppling till folksagan då den ger en version på hur människan härstammar från samma all-älskande moder. Boken är enkel, men med en fin blandteknik av Sofia Lantz Barzi och dess budskap är aktuellt.

I det utbudet som finns på den svenska marknaden håller den översatta litteraturen en hög nivå och utmanar och roar precis som barn- och ungdomsböcker ska göra. Här ryms ett mångfald av berättelser och bilder -lite fult, lite sött, lite vackert, något otäckt och mycket, mycket mer.
    Läs och njut!      

Alice Svanstein, praktikant på Världsbiblioteket i Solidaritetshuset 
 
Se även artikeln En väckarklocka i barn- och ungdomslitteraturen om Svenska barnboksinstitutets bokprovning och trendanalys