Sunallah Ibrahim Ṣunʻ Allāh Ibrāhīm

Även känd som: Sonallah Ibrahim * 1937

Sunallah Ibrahim,egyptisk journalist, författare och filmregissör har översatts till flera europeiska språk samt kinesiska, men han har haft stora svårigheter att publicera sig i hemlandet Egypten.

Hans första roman Tilka al-raiha (1966; engelsk övers. The smell of it, 1971, 2.ed. 1978; fransk övers. Cette odeur-là, 1992) drogs in av de egyptiska myndigheterna samma dag som den publicerades och först 1986 utgavs den i sin helhet på arabiska.

Al-lagna (Kommittén, 1994) skrevs 1978-80, men författaren förstod att det var helt utsiktslöst att få den publicerad i Egypten under Sadatregimen, varför han kringgick problemet genom att 1981 publicera den hos Dar al-Kalima i det censurfria Beirut. I den absurda romanen Kommittén går författaren i Kafkas fotspår även om fotavtrycken är mindre. En namnlös man, i ett namnlöst arabiskt samhälle kallas till den mystiska Kommittén för att - som alla medborgare bevisa att han är en god medborgare genom att svara på Kommitténs mycket närgångna frågor. Romanen slutar med att författaren biter sig i armen och därefter äter upp sig själv.

Att Ibrahim anser Egypten vara ett kapitalismens och de multinationella företagens offer skildras också i den samhällskritiska och gripande Sharaf (1997; Charaf ou l´honneur, 1999), korad till 1998 års bästa egyptiska roman. Förutom ytterligare romaner har han också skrivit texten till Cairo from edge to edge (1998) där den franske fotografen Jean-Pierre Ribière står för de 70 bilderna.

Först med Beirut- Beirut (1984) fann Ibrahim en egyptisk förläggare.

Barbro Norström Ridaeus

Bibliografi – böcker

Warda (2000)
Leopard 2006; övers. Marina Stagh
Denna roman av Sonallah Ibrahim från 2000 har mycket gemensamt med sin upphovsman. Han har många minnen att ösa ur och har blivit åtskilliga av sina ungdomsideal trogen, åtminstone vad gäller synen...
al-Lagna
Alhambra 1994; övers. Tora Palm
En surrealistisk satir med universell räckvidd. Romanens antihjälte är en frustrerad intellektuell som försöker anpassa sig till den arroganta makten, representerad av den...
Nadjmat Aghustus (1974)
Sunallah Ibrahim skrev redan 1967 ett högstämt reportage från byggandet av Assuandammen, Höga Dammens människa, där han på ett språk som knäade under...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Marie Anell
Novell. Förekommer i Karavan 2005:1.