Bok, skrifter 2011-04-09 Álvaro Mutis Alhambra 1993 Colombia
Boken innehåller förutom titelnovellen ytterligare fyra berättelser som alla utspelar sig i Colombia. I en av dem möter vi frihetshjälten Simón Bolívar. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Álvaro Mutis Alhambra 1996 Colombia
Första delen i en romansvit om en märklig världsmedborgare. Vi möter honom första gången ombord på en flodpråm, där han uthärdar den tropiska hettan och sysslolösheten genom att skriva...
Bok, skrifter 2011-04-09 Álvaro Mutis Alhambra 1997 Colombia
Andra, fristående, delen i en romansviten om den underfundige Maqroll och hans kringflackande liv. Här befinner han sig i Panama City, där det till en början går utför i tillvaron. Återföreningen med v...
Bok, skrifter 2011-04-09 Joaquim Maria Machado de Assis Alhambra 1994 Brasilien
En av författarens längre noveller, som skildrar vad en naiv vetenskapstro kan leda till. Huvudpersonen får tillstånd att öppna ett dårhus, och den vetenskapliga niten leder snart till att majoriteten av befolkningen...
Bok, skrifter 2011-04-10 Albert Cossery Alhambra 1989 Frankrike, Egypten
Huvudpersonerna i denna absurda skröna, som tilldrar sig på samhällets botten, i Kairos slum på 1940-talet, är tre kumpaner som valt vishetens väg dvs. ett primitivt liv utan tvång. Fria och högmodiga, utan...
Bok, skrifter 2011-04-10 Sunallah Ibrahim Alhambra 1990 Egypten
Sunallah Ibrahim skrev redan 1967 ett högstämt reportage från byggandet av Assuandammen, Höga Dammens människa, där han på ett språk som knäade under metaforer och symboler vävde samman uppfö...
Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1988 Egypten
Ett av de mest omtalade verken i den moderna arabiska litteraturen, inte minst för att författaren i allegorins form förutspår sexdagarskriget och dess katastrofala följder för egyptiskt vidkommande. Romanen, som utkom...
Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1988 Egypten
Handlingen tilldrar sig på det lätt dekadenta pensionatet Miramar i Alexandria strax efter Nassers revolution 1952.På pensionatet samlas fem manliga gäster som representerar varsin politisk ståndpunkt. I monologform med l...
Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1988 Egypten
Huvudpersonen i denna satiriska roman, åsnedrivarsonen Othman Bayyumi, är besatt av tanken på att göra karriär i Departementet ?och förverkliga sig själv i tjänst hos det heliga instrument som kallades...
Bok, skrifter 2011-04-10 Naguib Mahfouz Alhambra 1989 Egypten
Efter militärens maktövertagande i Egypten 1952 fick en rad politiker och statstjänstemän sina gärningar granskade av revolutionstribunaler. Romanens huvudperson Isa ad-Dabbagh var en sådan person. Hans korrupta tj...