Guiden

Här berättar Narayan med lätt ironisk skärpa om Raju, en fängelsekund, som släpps fri från fängelset och hamnar i en avlägsen by, där byborna uppfattar honom som en helig man. Han sitter på tempelplatsen vid floden och byborna besöker honom regelbundet och ger honom mat.

Mordet på Mr Love

När Maya ligger för döden ber hon sin son Bhalu att skriva den berättelse som varit som ett hål i deras liv och som kommit att prägla mångas öden. Det är en berättelse om mord och passion, svek och förluster och om ett brott vars förövare ännu inte fått sitt straff.

Jasmine

Bharati Mukherjee inleder sin roman Jasmine med huvudpersonens barndom i den lilla byn i Punjab.

Förnuftets krets

Förnuftets krets omspänner hela 1900-talet och utspelas förutom i Indien också i en fiktiv Gulfstat och i Algeriet.

Vrede på djupet

I Vrede på djupet från 1955 skildras en grupp västinfluerade indier i en anonym indisk stad under andra världskriget.

Ris och regn

Ris och regn är en roman i realistisk anda, som berättas av Rukmini, en kvinna som tolv år gammal gifter sig med en fattig jordarbetare, får flera barn och drabbas av stor fattigdom och många motgångar.

Kastlös

Titeln Kastlös är en något oegentlig översättning av Untouchable, en av två romaner av Anand som har översatts till svenska. Här drar Anand med starkt patos läsarnas uppmärksamhet till en inte tidigare litterärt skildrad värld. Den handlar om soparpojken Bakhas brutala vardag.

En sådan lång resa

En sådanlång resa utspelas under hösten 1971 och avslutas med slutfasen av kriget mellan Indien och Pakistan om det blivande Bangladesh. Tillbakablickarna från hela perioden sedan självständigheten är emellertid många. Förhållandena i Indien speglas i parsernas specifika situation.

En lämplig ung man

En lämplig ung man är en roman på över tolvhundra sidor i traditionell realistisk stil, som innehåller en rundmålning av nordindiskt samhällsliv, där minnen av befrielsekampen är levande.

Den indiske tolken: berättelser

De flesta av novellerna i denna samling, som fått många priser, utspelas i USA. Huvudpersonerna tillhör alla första eller andra generationens invandrare. Novellerna handlar om relationssvårigheter, kommunikation och föreställningar om identiteter.