i översättning av Ingvar Rydberg

Sidorna med illustrationer av G Kanafani är från skriften Den hemliga trädgården 3

Här är hela berättelsen:

The children's literature in Iran has a very old history which dates back to more than 3000 years ago, when the first Persian families narrated rich oral literature.

Mellanöstern