Ett ljud som bara jag kan

I Jila Mossaeds nya diktsamling sker en implosion. Diktjaget trängs av förlusternas tid, men det sår som smärtsamt läker öppnar språket. Vi möter poeten i en skapande process som löper från förflutet till framtid.

Städer vid havet. Fragment till en självbiografisk roman

Från seglatserna på egen hand i en liten jolle i det kubanska kustlandskapet, via det stora passagerarfartyget som korsade Atlanten, kommer den unge René till Gdansk i Polen för att studera.

Rolf Jonsson

Rolf Jonsson är språkvetare, arkivarie och indolog.

Susanne Ljung Adriansson

Jag har länge arbetat med böcker på olika sätt, och på senare år har jag börjat översätta böcker, något jag tycker är mycket givande. Tidigare arbetade jag i tjugo år på Nordiska Afrikainstitutet där jag sysslade med sättning och layout av de böcker institutet gav ut.

Martin Uggla

Sedan början av september 2011 är jag tillbaka i Sverige efter att ha arbetat ett år med att översätta EU-texter från engelska, franska, danska och spanska åt en internationell översättningsbyrå med sitt nordiska huvudkontor i Riga.