Asylansökan

»Få frågor tycks vara så envist återkommande i texter om palestinsk litteratur och poesi som den om förhållandet mellan litteratur och politik, mellan litteratur och verklighet.

Ghayath Almadhoun

Född 1979 i palestinskt flyktingläger i Damaskus. Författare och journalist. Studerade arabisk litteratur i fyra år vid Damaskus universitet. Publicerat tre diktsamlingar där, 2004 respektive 2008.

och doften var ett mörkt vattenfall : 14 sånger

Dipak Mazumdar är en udda fågel i den svenska poesin.

Dipak Mazumdar

Dipak Mazumdar är poet. Han föddes 1935 i Mymensingh, Östbengalen i dåvarande Indien, nuvarande Bangladesh. Gått i skola på St Xavier´s i Calcutta. Lämnade Calcutta 1956 och flyttade till England. Mazumdar har studerat franska på Montpelliers universitet.