Ak Welsapar

Ak Welsapar föddes 1956 i den dåvarande sovjetrepubliken Turkmenistan. Han är journalist och poet. Till följd av en rad kritiska reportage om de allvarliga miljöproblemen i landet och kamp för yttrandefrihet  blev han bannlyst och hans böcker brändes på bål.

Asylansökan

»Få frågor tycks vara så envist återkommande i texter om palestinsk litteratur och poesi som den om förhållandet mellan litteratur och politik, mellan litteratur och verklighet.

Ghayath Almadhoun

Född 1979 i palestinskt flyktingläger i Damaskus. Författare och journalist. Studerade arabisk litteratur i fyra år vid Damaskus universitet. Publicerat tre diktsamlingar där, 2004 respektive 2008.

och doften var ett mörkt vattenfall : 14 sånger

Dipak Mazumdar är en udda fågel i den svenska poesin.