Elias Khoury Arabiska: إلياس خوري‎

* 12 juli 1948 i Beirut, Libanon

Elias Khoury (alternativ stavning: Ilyas Khuri), författare, dramatiker och journalist, föddes och växte upp i den kristna stadsdelen Ashrafiye i Beirut. Han slöt trots sin bakgrund upp på den huvudsakligen muslimsk-palestinska sidan under det libanesiska inbördeskriget, som också blev ämnet för hans första roman "Lilla berget" (1977).

Han hade sedan några år före detta krig tillhört gruppen kring poeten Adonis tidskrift "Mawaqif", formellt mycket avancerad men oundvikligen marginell i samhället. För dess medlemmar spelade palestiniernas erfarenheter en stor roll, politiskt och estetiskt. Han betraktade sig ursprungligen som litteraturkritiker, inte romanförfattare. För romanen fanns det länge, ända in på 70-talet, ingen tradition i Libanon, menar han. Poesin var den dominerande genren. Detta berodde mycket på att man inte bearbetat det förflutna med dess konfessionella motsättningar och stridigheter eller den långa osmanska periodens dystra arv. Detta negativa förflutna blev närvarande på ett helt annat sätt under inbördeskriget bland de libaneser som hade kraft över att reflektera och gynnade ett berättande som romankonsten är det bästa uttrycket för, enligt Khoury.

Under detta krig skapade han sig en distans till organisationer och officiella ideologier, något som antagligen hjälpte honom till att få posten som kulturchef på den borgerliga Beiruttidningen al-Nahar, Libanons ledande pressorgan. Med sin vunna insikt om romanen som en av "budskap" oberoende konstart samlade han under flera år på 90-talet material för sin största roman, "Solens port" (1998), en väldig fresk om palestiniernas öde sedan 1948. Han besökte flyktingläger i Libanon och intervjuade otaliga palestinier. Det blev som en resa för honom, inte bara till ett grannland utan också genom de många personers liv som befolkar denna myllrande rika roman.

Khoury har skrivit sex romaner förutom de nämnda, vilka båda översatts till svenska. Han är också en framstående kritiker och intellektuell debattör. För närvarande är han professor vid New York University, där han undervisar i modern arabisk litteratur.

Ingvar Rydberg

Bibliografi – böcker

Yalo (2008)
Leopard 2012; övers. Tetz Rooke
Elias Khoury skrev denna nästan 400-sidiga roman 2002. Den handlar liksom i flera tidigare verk av honom om vad krig gör med människor, hur det deformerar och brutaliserar....
Ka'annahâ nâ'ima.
Leopard 2008; övers. Kerstin Eksell
Detta är en roman om människor i Libanon och Palestina under det kritiska året 1947, då Israel är på väg att bildas, befolkningar byter plats, familjer splittras och den stora konflikten börjar som...
B-ab al-shams
Leopard 2005; övers. Kerstin Eksell
"Solens port" är den väldigaste och mest imponerande roman som hittills skrivits om palestiniernas öde, märkligt nog författad av en libanes, Elias Khoury. Hans sätt att skildra denna tragedi bryter...
al-Jabal al-saghir
Alhambra 2002; övers. Kerstin Eksell
Det libanesiska inbördeskriget rasade mellan 1975 och 1990. Alla religiösa och sociala grupper drogs in i det - kristna och muslimer, libaneser och palestinier, fattiga och rika. Ett folk som...