Bok, skrifter 2011-04-09 Arbetarkultur 1985 Latinamerika
Antologin innehåller ett 50-tal dikter skrivna av 32 centralamerikanska författare. Costa Rica: Laureano Albán, Jorge Debravo, Virginia Grütter. El Salvador: Claribel Alegría, Manlio Argueta, Roque Dalton, Tirso Canales...
Person 2012-02-02 1931–2021 Egypten
Nawal El Saadawi (1931) var en av de mest respekterade av de arabiskspråkiga kvinnliga författarna med stor spridning i väst. Hon var utbildad läkare, har varit ansvarig för folkhälsofrågor i Egypten, och bodde i Kairo. El Sadaawi var en stridbar...
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Anna Gustafsson Chen är sinolog, bibliotekarie på Talboks-och punktskriftsbiblioteket i Stockholm, tidigare på Internationella biblioteket, Stockholm. Hon är dessutom en av grundarna till barn- och ungdoms -bokförlaget...
Person 2011-04-04
Jag översätter och introducerar skönlitteratur från spanska, både från Latinamerika och Spanien. Sedan 2005 har jag översatt närmare 20 författare från ett flertal sydamerikanska länder och Spanien, i form av noveller, poesi och romaner - för...
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04