Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Anna Gustafsson Chen är sinolog, bibliotekarie på Talboks-och punktskriftsbiblioteket i Stockholm, tidigare på Internationella biblioteket, Stockholm. Hon är dessutom en av grundarna till barn- och ungdoms -bokförlaget...
Person 2011-04-04
Jag översätter och introducerar skönlitteratur från spanska, både från Latinamerika och Spanien. Sedan 2005 har jag översatt närmare 20 författare från ett flertal sydamerikanska länder och Spanien, i form av noveller, poesi och romaner - för...
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04
Person 2011-04-04